Varför blir det svårt att andas? 16 skäl

Andning är en så naturlig process att vi är vana att inte märka det. Men alla problem med honom orsakar omedelbart panik. Det finns många anledningar till att det blir svårt att andas, och inte alla utgör en hälsorisk.

Vad kan vara farliga andningssvårigheter?

Kortvarig andfåddhet är en anpassning av vår kropp som inte är skadlig. Det är en annan fråga om andningen är svår utan någon uppenbar anledning eller åtföljs av andra symtom: bröstsmärtor, hjärtrytmstörningar, hosta i flera minuter eller mer. Detta kan vara ett tecken på ett allvarligt problem och kräver omedelbar läkarvård..

Varför blir det svårt att andas?

Tillfälliga orsaker till andningssvårigheter

 1. Andfåddhet efter fysisk aktivitet är helt normal. Så reagerar kroppen på ökad stress. Andningen återställs vanligtvis på en till två minuter..
 2. Känslomässig stress är en vanlig orsak till andningsproblem. Det blir frekvent och ytligt, hjärtfrekvensen ökar. Obehaget försvinner av sig själv efter ett tag.
 3. Att vara i ett täppt rum eller på höglandet. På grund av täppa eller lågt tryck börjar en person andas oftare för att få rätt mängd syre.

Sjukdomar i hjärtat och cirkulationssystemet som orsakar andningsproblem

Alla hjärtsjukdomar orsakar andfåddhet av en anledning - hypoxi eller syrebrist. Men de har olika effekter på kroppen..

 • Kranskärlssjukdom är en konfliktbaserad sjukdom: hjärtmuskeln (hjärtmuskeln) får mindre syre än vad den behöver på grund av skador på kransartärerna (kärl som matar hjärtinfarkt).
 • Arytmi är en kränkning av hjärtrytmen. Blod rör sig genom kroppen eller för långsamt och har inte tid att ta syre till vävnaderna. Eller för snabbt, utan att ha tid att öka syrehalten i lungkärlen.
 • Defekter och hjärtsvikt leder också till stagnation av blod, dess otillräckliga cirkulation.

Hjärtsjukdom är lätt att känna igen. Förutom andfåddhet känner patienten bröstsmärtor, hans lemmar sväller och blir blåa. Dessa symtom är tydliga för läkaren och underlättar diagnosen..

Sjukdomar i lungorna och luftvägarna

Alla tillstånd som smalnar luftvägarna leder till andningssvårigheter.

 1. Främmande kroppar i näshålan, svalget, bronkierna stör luftflödet. Andningen blir snabbare, högre och mindre djup och panik uppträder. I denna situation behövs nödhjälp..
 2. Pneumo- och hydrotorax är en ansamling av gas eller vätska i lungbotten. Förutom snabb andning förekommer andra symtom - torr hosta, snabb hjärtslag, tårar och en känsla av panik..
 3. Tumörer och cystor kan båda begränsa luftvägarnas lumen (om de befinner sig i nasofarynx) och stör själva syrgasmetabolismens arbete (om de ligger i lungorna).
 4. Bronkialastma - under sina attacker är det en kraftig förträngning av bronkiens lumen som svar på ett allergen, stress, brist på luft.
 5. Andningsbesvär minskar också förmågan att andas fritt.

Sjukdomar i nervsystemet som stör andningen

Sjukdomar i nervsystemet, under vilka andningen blir svår, kan associeras med hjärnans, ryggraden och perifera nerver.

 1. Hjärnskador: trauma, tumör, stroke, encefalit. De kan leda till andningssvårigheter på grund av störningar i andningscentret. Andningen kontrolleras av hjärnan, och problem i sitt arbete kan leda till alltför frekvent eller sällsynt andning, och i svåra fall till och med för att stoppa den..
 2. Interkostal neuralgi orsakar svår smärta när bröstet rör sig. För att undvika obehag andas patienten sällan och grunt..
 3. En böjd ryggrad kan sätta press på nerver och blodkärl. Och detta kommer redan att orsaka spasmer i bronkierna, förträngning av artärernas lumen eller smärta när du försöker ta djupt andetag..

Läkare inkluderar ofta andningsstörningar associerade med neuroser eller raserianfall här. De avlägsnas dock lätt av lugnande medel och indikerar inte en separat sjukdom utan behöver råd från en neurolog och / eller psykoterapeut..

Inte tillräckligt med luft när man andas: 4 grupper av skäl, vad man ska göra, förebyggande åtgärder

Från artikeln kommer du att lära dig om orsakerna till plötslig andfåddhet, varför den komprimerar bröstet och det blir svårt att andas, vad man ska göra och hur man stoppar en attack.

När det är svårt för en person att andas uppstår en känsla av kvävning - detta indikerar brist på normal syretillförsel till människokroppen.

Detta tillstånd betraktas som en markör för allvarliga sjukdomar från kardiovaskulära, centrala nervsystemet och autonoma system, lungpatologi, blod och vissa andra tillstånd (graviditet, hormonell obalans, fysisk aktivitet och så vidare).

Andnöd

Beroende på andningsfrekvensen diagnostiseras andfåddhet som takypné - mer än 20 andetag / minut eller som bradypné - mindre än 12 andetag / minut. Dessutom utmärks dyspné på inspiration - inspirerande och utandning - utandning. Det kan finnas en blandad variant av dyspné. Det finns andra kännetecken för andfåddhet, korrelerad med orsakerna till det patologiska tillståndet:

 • med mekanisk obstruktion av luftvägarna uppträder dyspné av blandad typ, ålder är ofta barn, det finns inget sputum, närvaron av en främmande kropp orsakar inflammation;
 • med anemi blandas också andfåddhet, det finns inget sputum, men symtomen utvecklas gradvis, det märkliga är hudens blekhet, diagnos av utlösaren av patologi behövs;
 • med ischemisk hjärtsjukdom, andningen är tung på inspiration med bubblande rales, ofta dyspné, krampanfall, medan akrocyanos är uppenbar, kalla extremiteter, svullna livmoderhalsar, mycket slem, ålder - äldre;
 • traumatisk hjärnskada ger arytmisk dyspné av blandad typ, sputum är frånvarande, kramper, förlamning, medvetslöshet är möjlig, ibland hosta och svår väsande andning hörs, det finns ingen ålder, könsskillnader;
 • förträngning av bronkierna, förlust av elasticitet i lungorna orsakar svårigheter eller snabb andning;
 • cerebral dyspné uppträder på grund av patologisk irritation i andningscentret (tumör, blödning), en klump i halsen, andningssvårigheter och hosta är möjliga.

De främsta orsakerna till andningsstörningar

När det är svårt att andas och det inte finns tillräckligt med luft kan orsaken vara olika fysiologiska processer, som styrs av ett speciellt ämne - ett ytaktivt ämne, som leder lungornas inre yta. Kärnan i dess verkan är obehindrad inträngning av syre i bronkopulmonärt träd, förebyggande av kollaps av alveolens väggar under andning, förbättring av lokal immunitet, skydd av bronkialepitel, förebyggande av hypoxi. Ju mindre ytaktivt medel, desto svårare är det för en person att andas..

Orsakerna till andfåddhet kan vara patologiska tillstånd: stress, allergier, fysisk inaktivitet, fetma, bråck, klimatförändringar, temperaturförändringar, rökning, men kärnan i förändringarna som uppstår är alltid förknippad med koncentrationen av ytaktivt medel i det inre fettmembranet i alveolerna. Låt oss ta en närmare titt på den huvudsakliga förekomsten av dyspné.

Hjärt

Den vanligaste orsaken till andfåddhet och astmaattacker är hjärtsjukdomar. Andfåddhet i detta fall är inspirerande, åtföljer hjärtsvikt och förvärras på natten i vila och ligger ner. Förutom bristen på luft är patienten orolig för att pressa smärtor i bröstet, svullnad i extremiteterna, cyanos i huden, en konstant känsla av trötthet, svaghet. Sådana symtom är typiska för:

 • Ischemisk hjärtsjukdom, angina pectoris;
 • arytmier;
 • kardiomyopatier;
 • hjärtfel av olika ursprung;
 • myokardit, perikardit, pankardit av olika etiologier;
 • CHF;
 • medfödda eller förvärvade anatomiska abnormiteter;
 • AMI;
 • dystrofiska processer.

Lung

Den andra platsen bland utlösarna av andfåddhet upptas av patologiska förändringar i lungorna. Dyspné blandas, förekommer mot bakgrund av:

 • KOL;
 • TELA;
 • astma, bronkit;
 • lunginflammation;
 • pneumoskleros;
 • emfysem;
 • hydro- eller pneumothorax;
 • tumörtillväxt;
 • tuberkulos;
 • främmande kropp;

Andfåddhet ökar gradvis, dåliga vanor och en ogynnsam miljö förvärrar situationen. Kärnan i processen är vävnadshypoxi med utveckling av encefalopati, ataxi.

Det är svårt att andas, slem är viskös, kräver ansträngning när man hostar upp, retrosternalt obehag utvecklas, livmoderhalsen sväller, patienter tar en tvingad ställning: sitter, vilar händerna på knäna.

Astmoidkomponenten förenas, patienten kvävs, får panik, tappar medvetandet. Patienten förändras utåt: bröstet har formen av ett fat, venerna utvidgas, mellanrummen ökar. Radiografiskt diagnostiseras expansionen av den högra halvan av hjärtat, trängsel börjar i både den lilla och den stora cirkulationen av blodcirkulationen. Produktiv hosta, ibland feber.

En annan viktig orsak till plötslig förlust av normal syretillgång till lungorna är en främmande kropp. Oftare händer detta för spädbarn under lek, när en liten del från en leksak kommer in i munnen eller under ätningen - obstruktion av bronkierna med en bit mat. Barnet börjar bli blått, kvävas, förlorar medvetandet, det finns risk för hjärtstillestånd på grund av alltför tidig medicinsk vård.

Det blir också svårt att andas med tromboembolism i lungartärerna, vilket uppträder plötsligt, ofta mot bakgrund av åderbråck, bukspottkörtelns eller hjärtsjukdomar. Tung andning dyker upp, det verkar som att hjärtat trycker på bröstet.

Brist på syre kan orsakas av kryp - laryngealt ödem med stenos, laryngit, difteri, Quinckeödem, banala allergier. I dessa fall krävs akut medicinsk vård, inklusive trakeostomi eller mekanisk ventilation..

Cerebral

Ibland är andningssvårigheter associerade med skador på hjärncentralen. Detta händer med skador, stroke, cerebralt ödem, encefalit av olika ursprung.

Patologisk andning manifesterar sig i sådana fall på olika sätt: frekvensen av andningsrörelser kan öka eller minska tills andningen slutar helt. Den toxiska effekten av mikrober orsakar feber, hypoxi, bullrig andfåddhet. Detta är en kompenserande kroppsreaktion som svar på överdriven försurning av den inre miljön..

VSD, neuroser, hysteri orsakar en känsla av brist på luft, men det finns inga objektiva bevis för kvävning, de inre organen fungerar normalt. Känslig andfåddhet lindras av lugnande medel utan några negativa konsekvenser..

Andningssvårigheter uppstår mot bakgrund av hjärntumör, vilket oftast leder till omöjligheten till oberoende inandning-utandning, kräver mekanisk ventilation.

Hematogen

Känslan av tyngd i bröstet av hematogen uppkomst kännetecknas av en kränkning av den kemiska sammansättningen av blodet. Koncentrationen av koldioxid börjar råda, acidos bildas, sura metaboliska produkter cirkulerar ständigt i blodomloppet.

En sådan bild är typisk för anemi, maligna tumörer, diabetisk koma, kronisk njursvikt och kraftiga förgiftningar. Patienten är orolig för tung andning, men inandning och utandning störs inte, lungorna och hjärtmuskeln påverkas inte. Orsaken till andfåddhet är en kränkning av gaselektrolytbalansen i blodet..

Andra utlösare för brist på luft

Känslan av en plötslig brist på luft utan någon uppenbar anledning är bekant för många: du kan varken andas eller andas ut utan smärta i bröstet, det finns inte tillräckligt med luft, det är svårt att andas. Första tankar om hjärtinfarkt, men oftare är det en banal osteokondros. Testet kan ta nitroglycerin eller validol. Inget resultat - bekräftelse av den neurologiska uppkomsten av en astmaattack.

Förutom osteokondros kan det vara interkostal neuralgi eller intervertebral bråck. Neuralgi ger punktvärk, förvärras av inandning, rörelse. Men det är just sådan smärta som kan framkalla kronisk andfåddhet som påminner om hjärtastma..

Intervertebral bråck orsakar periodisk smärta, vilket är ganska starkt i känslor. Om de händer efter träning, liknar de en attack av angina pectoris..

Om det inte finns tillräckligt med luft i lugnt tillstånd på natten är det svårt att andas, hosta och en känsla av klump i halsen utvecklas - allt detta är tecken på normen för en gravid kvinna. Den växande livmodern stöder membranet, inandning och utandning förändrar amplituden, bildandet av moderkakan ökar det totala blodflödet, belastningen på hjärtat och framkallar ökade andningsrörelser för att kompensera för hypoxi. Ofta har gravida kvinnor inte bara svårt att andas utan jagar också att gäspa - detta är en konsekvens av samma hypoxi.

Det farligaste ögonblicket under denna period är förmågan att hoppa över anemi, tromboembolism, progression av hjärtsvikt, som är fylld med allvarliga konsekvenser fram till döden.

Med andra ord kan ett symptom på svår, tung andning indikera dysfunktion i nästan alla system i människokroppen, kräver den mest uppmärksamma inställningen till sig själv och ibland brådskande kvalificerad hjälp.

Vad ska jag göra om en kvävningsattack inträffar

Algoritmen för åtgärder vid en kvävningsattack, tung andning beror på orsaken som orsakade patologin. Men det finns allmänna regler som rekommenderas att följa med ökande andfåddhet:

 • Först och främst måste du lugna ner dig och försöka bedöma situationen nykter, utan panik;
 • om andningssjukdom åtföljs av ökad andfåddhet, bröstsmärtor, rodnad i ansiktet - ring omgående ambulans;
 • pastiness i vävnaderna i huvudet och ansiktet, svullna läppar, kinder, svullna ögon indikerar Quinckes ödem;
 • yrsel, medvetslöshet, dimmig, hypotoni, yrsel, illamående, occipital cephalalgi, hyperhidros, frossa, mörker i ögonen - typiska symtom för VSD;
 • Innan ambulansen anländer ska du säkerställa ett minimum av rörelse för offret.
 • öppen tillgång till frisk luft;
 • ta lugnande medel: Corvalol, moderurt, valerian;
 • andra läkemedel kan tas endast om orsaken är tydlig, behandlingsregimen har avtalats tidigare med läkaren (inte den första attacken): Suprastin, Berodual, Nitroglycerin.

Efter ankomsten av läkare måste alla åtgärder som vidtagits meddelas till ambulansgruppen. Om sjukhusvård erbjuds är det bättre att inte vägra det, följderna av varje attack av tung andning kan vara oförutsägbara.

Diagnos av patologi

Algoritmen för åtgärder för att ställa en diagnos vid andningssvikt är standard:

 • insamling av anamnes, fysisk undersökning;
 • tonometri, pulsmätning, andningsfrekvensmätning;
 • UAC, OAM, biokemi - screening av patientens allmänna välbefinnande;
 • EKG, EchoCG;
 • Grimma;
 • stresstester;
 • röntgen av bröstet, CT, MSCT, MR;
 • analys av sputum med odling och bestämning av mikrobernas känslighet för antibiotika;
 • tomogram;
 • EEG;
 • Ultraljud i sköldkörteln;
 • ÖNH-läkarkonsultation.

Detta är en obligatorisk klinisk minimiundersökning av varje patient med dyspné av okänt ursprung..

Förebyggande

För att förhindra andfåddhet måste du skapa en balanserad kost med tillräckligt med fett. Faktum är att det ytaktiva medlet som ansvarar för normal andningsaktivitet är en fosfolipid.

Nyckelfunktionen hos fetter i vår kropp är just syntesen av detta ämne. Produkter med låg fetthalt förvärrar andningsbesväret som har uppstått, orsakar en minskning av koncentrationen av ytaktivt medel i alveolerna, hypoxi och därmed sammanhängande andfåddhet, tung andning.

De mest användbara livsmedel som korrigerar kosten i detta fall är avokado, oliver, skaldjur och havsfisk, nötter - allt som innehåller OMEGA-3-syror.

Hypoxi är inte bara en utlösande faktor för andningssvårigheter, det framkallar hjärtsvikt och är en vanlig orsak till för tidig död. Det är särskilt viktigt för gravida kvinnor att forma sin kost korrekt, eftersom barnets hälsa beror på det..

Att ta hand om andningsorganen är enkelt. Förutom rätt näring rekommenderas:

 • besöka saltgrottor, rum;
 • daglig inflation av ballonger: från 5 till 10 stycken;
 • gå mer, snabbt;
 • gå till gymmet;
 • springa;
 • att simma;
 • få tillräckligt med sömn;
 • helt överge dåliga vanor;
 • bli av med stressiga situationer (ofta en känsla av ilska eller rädsla framkallar andfåddhet);
 • årligen genomgå en medicinsk undersökning med mätningen av högtrycksförhållandet;
 • dricka förebyggande kurser med multivitaminer och mikroelement;
 • behandla förkylningar i tid, SARS, influensa, infektioner.

Kärnan i förebyggandet av attacker med tung andning är en hälsosam livsstil och att söka medicinsk hjälp i rätt tid, om ett sådant behov uppstår.

Andningssvårigheter med andningsbrist vid inandning

Om det blir svårt att andas kan problemet vara associerat med funktionsfel vid nervreglering, muskel- och benskador och andra avvikelser. Detta är det vanligaste symptomet vid panikattacker och vaskulär dystoni..

Varför är det svårt att andas - kroppens reaktion

I många fall kan luftbristsituationer vara en indikator på allvarlig sjukdom. Därför kan man inte ignorera en sådan avvikelse och vänta tills nästa attack passerar i hopp om att en ny inte kommer att upprepas snart.

Nästan alltid, om det inte finns tillräckligt med luft vid inandning, ligger orsaken i hypoxi - en minskning av syrehalten i celler och vävnader. Det kan också bero på hypoxemi när syre faller i själva blodet..

Var och en av dessa avvikelser blir den viktigaste faktorn varför aktivering i hjärnans andningscentrum börjar, hjärtfrekvens och andning ökar. I detta fall blir gasutbytet i blod med atmosfärisk luft mer intensivt och syresvält minskar..

Nästan alla har en känsla av syrebrist under körning eller annan fysisk aktivitet, men om detta händer även i ett lugnt steg eller i vila, är situationen allvarlig. Eventuella indikatorer som en förändring i andningsrytmen, andfåddhet, inspirationens längd och utgången bör inte ignoreras..

Sorter av andfåddhet och andra uppgifter om sjukdomen

Dyspné, eller icke-medicinskt språk - andfåddhet, är en sjukdom som åtföljs av en känsla av brist på luft. Vid hjärtproblem börjar andfåddhet under fysisk ansträngning i de tidiga stadierna, och om situationen gradvis försämras utan behandling, även i ett relativt vilotillstånd.

Detta är särskilt tydligt i ett vågrätt läge som tvingar patienten att ständigt sitta.

Mekanisk blockeringAnemiIschemisk sjukdomTraumatisk hjärnskada
Andnödens naturBlandadBlandadDet är svårt att andas in, andas med bubblande ljudBlandad, arytmisk andning
När uppstårNär främmande kroppsblockering uppstårEfter en tid från observationsstartOftast på nattenEfter en tid har gått sedan skadan
Varaktighet, flödeOmedelbar plötslig andfåddhetGradvis långvarig kursI form av attacker som varar från några minuter till flera timmarBeroende på graden av hjärnskada
UtseendeBeroende på svårighetsgraden av andningssvårigheterBlek hud, sprickor i munhörnorna, sprött hår och naglar, torr hudBlåaktiga händer och fötter, kalla vid beröring, möjlig svullnad i buken, ben, svullnad i venerna i nackenKramper och förlamning är möjliga
PlaceraNågraNågraHalvsittande eller med benen nereNågra
SputumÄr frånvarandeÄr frånvarandeStark slemÄr frånvarande
Tillhörande villkorOm en främmande kropp var närvarande i mer än en dag kan inflammation börjaSvårigheter att svälja torr mat, förstoppningHjärtsjukdomarTrauma och medvetslöshet
ÅlderOftast barnNågraÄldre och mellerstaOftast mellersta och unga

Att manifestera attacker av svår andfådd oftast på natten, kan avvikelsen vara en manifestation av hjärtastma. I det här fallet är inandning svår och detta är en indikator på andningsdyspné. En andningsform av andfåddhet är när det tvärtom är svårt att andas ut luft.

Detta händer på grund av förträngning av lumen i små bronkier eller vid förlust av elasticitet i lungvävnaderna. Direkt cerebral dyspnea manifesteras på grund av irritation i andningscentret, vilket kan uppstå på grund av tumörer och blödningar.

Svårigheter eller snabb andning

Beroende på vad andningsfrekvensen är kan det finnas två typer av andfåddhet:

  bradypnea - andningsrörelser per minut 12 eller mindre uppstår på grund av skada på hjärnan eller dess membran, när hypoxi fortsätter under lång tid, vilket kan åtföljas av diabetes mellitus och diabetisk koma;

Huvudkriteriet att andfåddhet är patologisk är att den uppträder i en normal situation och lätt belastning när det inte fanns någon tidigare.

Andningsfysiologi och varför det kan finnas problem

När det är svårt att andas och det inte finns tillräckligt med luft kan orsakerna bryta mot komplexa processer på fysiologisk nivå. Syre kommer in i kroppen, in i lungorna och sprider sig till alla celler tack vare det ytaktiva medlet.

Det är ett komplex av olika aktiva substanser (polysackarider, proteiner, fosfolipider, etc.) som foder insidan av lungalveolerna. Ansvarig för att lungblåsorna inte hänger ihop och syre tränger fritt in i lungorna.

Värdet på det ytaktiva medlet är väldigt betydande - med hjälp accelereras spridningen av luft genom membranet i alveolerna med 50-100 gånger. Vi kan säga att vi kan andas tack vare det ytaktiva medlet.

Ju mindre ytaktivt medel, desto svårare blir det för kroppen att ge en normal andningsprocess..

Det ytaktiva medlet hjälper lungorna att absorbera och assimilera syre, förhindrar lungväggarna från att klumpa sig, förbättrar immuniteten, skyddar epitel och förhindrar att ödem uppträder. Därför är det mycket möjligt att kroppen inte kan ge hälsosam andning på grund av störningar i produktionen av ytaktivt ämne om känslan av svält i syre ständigt finns..

Möjliga orsaker till sjukdomen

Ofta kan en person känna - "Jag kväver, som om en sten i mina lungor." Vid god hälsa bör en sådan situation inte vara i ett normalt vilotillstånd eller vid ljusansträngning. Orsakerna till syrebristen kan vara mycket olika:

 • starka känslor och stress;
 • allergisk reaktion;

Trots en så lång lista över möjliga skäl till varför det kan vara svårt att andas, är tensid nästan alltid kärnan i problemet. Om vi ​​betraktar ur fysiologisk synvinkel är detta fettmembranet på alveolernas inre väggar.

Alveolus är ett vesikulärt hålrum i lungorna och är involverat i andningsakten. Således, om allt är i ordning med det ytaktiva medlet, kommer eventuella sjukdomar i lungorna och andningen att återspeglas på ett minimalt sätt..

Därför, om vi ser människor i transport, bleka och i ett ljust tillstånd, är det troligtvis allting också i surfaktanten. När en person märker bakom sig själv - "Jag gäspar för ofta", produceras ämnet felaktigt..

Hur man undviker ytaktiva ämnen

Det har redan noterats att grunden för det ytaktiva medlet är fetter, av vilka det består av nästan 90%. Resten kompletteras med polysackarider och proteiner. Nyckelfunktionen hos fetter i vår kropp är just syntesen av detta ämne..

Därför är en vanlig orsak till att ytaktiva ämnen uppstår att följa magen med låg fetthalt. Människor som har tagit bort fetter från kosten (som kan vara användbara och inte långt ifrån bara skadliga) börjar snart drabbas av hypoxi.

Omättade fetter, som finns i fisk, nötter, olivolja och vegetabiliska oljor, är fördelaktiga. Bland växtprodukterna är avokado en utmärkt produkt i detta avseende..

Brist på hälsosamma fetter i kosten leder till hypoxi, som sedan utvecklas till ischemisk hjärtsjukdom, vilket är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död. Det är särskilt viktigt för kvinnor att forma sin diet korrekt under graviditeten, så att både hon och hennes barn producerar alla nödvändiga ämnen i rätt mängd.

Hur du kan ta hand om dina lungor och alveoler

Eftersom vi andas med hjälp av lungorna genom munnen, och syre kommer in i kroppen endast genom alveolärlänken, i händelse av andningsproblem, måste du ta hand om andningsorganens hälsa. Du kan också behöva ägna särskild uppmärksamhet åt hjärtat, eftersom med syrebrist kan olika problem börja med det, vilket kräver snabb behandling..

Förutom att äta bra och införliva hälsosamma feta livsmedel i din kost finns det andra effektiva förebyggande åtgärder du kan vidta. Ett bra sätt att förbättra din hälsa är att besöka saltrummen och grottorna. Nu kan de lätt hittas i nästan vilken stad som helst..

Om ett barn är sjuk finns det specialrum för barn. Värdet av detta är att det endast är möjligt att rengöra alveolerna från olika parasiter och patogena bakterier med hjälp av finfördelat salt. Efter flera sessioner i saltrummen blir det mycket lugnare att andas under sömnen och under fysisk aktivitet. Känslan av kronisk trötthet, som börjar dyka upp efter syrebrist, kommer gradvis att försvinna..

VSD och känsla av brist på luft

Känslan när det är svårt att andas är ett frekvent ackompanjemang av vegetativ dystoni. Varför människor med VSD ibland inte kan ta hela andan? Hyperventilationssyndrom är en av de vanligaste orsakerna..

Detta problem är inte relaterat till lungorna, hjärtat eller bronkierna..

Kroppens tillståndAndningstypVentilationsgradAndel koldioxid i alveolernaKontrollpausMaximal pausPuls
Super uthållighetYtligfem7.518021048
Super uthållighetYtlig47.415019050
Super uthållighetYtlig37.312017052
Super uthållighetYtlig27.1ett hundra15055
Super uthållighetYtlig16.88012057
VanligtVanligt6.5609068
SjukdomDjup16507565
SjukdomDjup25.5trettio6070
SjukdomDjup3fem405075
SjukdomDjup44.5204080
SjukdomDjupfem4tio2090
SjukdomDjup63.5femtioett hundra
SjukdomDjup73DödDödDöd

När det inte finns tillräckligt med syre kan orsaken mycket väl vara i störningar i det autonoma nervsystemet. Andning är en process associerad med det somatiska nervsystemet. I det här fallet, om det är svårt att andas in syre, kan vi prata om neuroser och psykologiska orsaker..

Svårigheter att inandas i sig, orsakade av obehagliga intryck, stress och andra nervfaktorer, är inte en så farlig faktor, men risken ligger i att ställa en fel diagnos med liknande symtom vid utnämning av felaktig behandling.

Förebyggande av andfåddhet och andfåddhet

Om det ibland blir svårt att andas och leva en aktiv livsstil, kanske orsaken inte är i sjukdomen utan i dålig fysisk form. Därför är det första steget att regelbundet börja göra aktiv aerob träning, gå mer i snabb takt eller springa, gå till gymmet..

Det är mycket viktigt att övervaka din kost, äta rätt mat, inte äta för mycket, men hoppa inte över måltiderna. Få tillräckligt med sömn på natten. Att sluta med dåliga vanor är ett viktigt steg för välbefinnandet.

Eftersom känslor av rädsla eller ilska orsakar tyngd i bröstet och ökar produktionen av adrenalin bör du försöka undvika allvarliga upplevelser. Vid allvarliga panikattacker bör du definitivt träffa en läkare. Utseendet på svår andfåddhet under stress kan också vara en indikator på närvaron av vegetativ vaskulär dystoni..

För att undvika hälsoproblem och andningssvårigheter måste du övervaka din kost (äta tillräckligt med proteiner, fetter, kolhydrater och vitaminer för din ålder och vikt), ha en hälsosam livsstil. Vid ihållande obehagliga symtom bör du omedelbart rådfråga en läkare, eftersom allvarligare sjukdomar åtföljda av andningssvårigheter kan förekomma.

Dela med dina vänner

Gör något användbart, det tar inte lång tid

Varför kan jag inte ta andan helt, varför är det svårt för mig att sucka och gäspa?

Andningsdystoni

Nästan varje person med dystoni känner förr eller senare brist på syre i kroppen, vilket orsakar önskan att påskynda processen för inandning och utandning eller att gäspa så brett som möjligt. Vissa människor lägger inte någon vikt vid detta symptom, medan andra helt enkelt fixerar på liknande andningsmanifestationer..

Symtomen på dystoni som uppträder vid andningspatologier kallas vanligtvis andningssyndrom..

Varför oroar människor med dystoni sig så mycket om andningsproblem? Misstänksamhet och ökad ångest får dem att anta att de har farliga sjukdomar, inklusive astma, lungcancer eller sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Ju mer en person oroar sig för gäspningar och astmaattacker, desto oftare uppstår de och desto svårare passerar de. För att övervinna problemet bör man lära sig att dess rötter inte ligger i somatiska patologier utan i emotionella upplevelser..

Varför kan du inte andas djupt?

Orsakerna till andfåddhet kan vara både fysiologisk och rent psykologisk. Det är också värt att överväga påverkan från miljön..

Nu om detta i ordning. Varför är det svårt att andas?

 1. Ökad fysisk aktivitet. När det gäller de vanliga sakerna för oss - att gå upp till femte våningen, ta med väskor med livsmedel till huset, gå till ett träningspass i gymmet, kroppen kan reagera med utseende av andfåddhet, vilket inte utgör någon fara för det. Men om belastningen ökar uppstår svält i syre och det blir svårare att andas. Var inte panik om andfåddhet snabbt försvinner och inte orsakar några smärtsamma känslor. Du behöver bara vila lite och få lite frisk luft.
 2. Lungsjukdomar. Det finns flera sjukdomar där det blir svårt för en person att andas, här är de vanligaste..
 • Astma - under den akuta perioden blir luftvägarna inflammerade och smalna, vilket resulterar i andfåddhet, väsande andning och en känsla av täthet i bröstet.
 • Inflammation i lungorna - en infektion som utvecklas aktivt i organet, orsakar hosta, smärtsamma känslor vid inandning, andfåddhet, samt en ökning av kroppstemperaturen, ökad svettning och trötthet.
 • Pulmonell hypertoni. Sjukdomen åtföljs av härdning av lungartärernas väggar mot bakgrund av högt tryck, vilket orsakar väsande andning och hosta, patienter klagar också på att det är svårt för dem att andas in och andas djupt.

Sådana tillstånd kräver omedelbar läkarvård..

 • Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet. Om du börjar märka att andfåddhet förekommer allt oftare och övervinner dig även efter den vanliga fysiska ansträngningen i mer än sex månader, måste du rådfråga en läkare och genomgå en undersökning. Detta symptom indikerar att hjärtat försöker hårt för att få syre genom blodet till organen. Allt detta kan indikera utvecklingen av angina pectoris, som oftast drabbar män över 40 år och kvinnor som redan är 55 år gamla..
 • Stress och ångest. Det händer att i en situation där en person upplever svår emotionell stress blir det svårt för honom att andas. Vissa patienter klagar till och med på att de bara kan andas in genom munnen. Faktum är att sådana berättelser är mycket vanliga..

En känsla av täthet i bröstet, snabb andning, andfåddhet åtföljer depressiva och stressiga situationer eftersom nervsystemet lämpar sig för överdriven stress, vilket i sin tur ökar syreförbrukningen och kan leda till spasm i andningsmusklerna. Vad ska man göra i sådana fall? För att normalisera tillståndet räcker det att lugna ner sig och börja andas långsamt och djupt..

Kronisk trötthet. Om allt är i ordning med hjärtat, är det värt att ta ett blodprov för att se hemoglobinnivån. Om det minskar signifikant och förutom "tung andning" finns det också symtom som allmän svaghet, snabb trötthet, blekhet och frekvent yrsel, detta kan indikera förekomsten av kroniskt trötthetssyndrom.

Fysiologiskt är denna process ganska enkel att förstå: när hemoglobinnivån sjunker, får inte organen en betydande del av syre, vilket påverkar hudens yttre blekhet. Av samma anledning känner en person sig ständigt deprimerad och trött..

För att bli av med detta tillstånd kommer din läkare att ordinera mediciner för att hjälpa till att öka hemoglobinet..

 • Kärlproblem. Ibland kan andfåddhet indikera cirkulationsstörningar i hjärnkärlen. I det här fallet är ett samråd med en neurolog nödvändig. Som regel diagnostiseras patienter med sådana klagomål med ökat intrakraniellt tryck eller cerebral vasospasm..
 • Det är svårt att andas genom näsan. Orsaken till problem med nasal andning kan ligga i de fysiologiska egenskaperna hos strukturen i näspassagen eller krökning i septum. Endast kirurgi kan hjälpa till i detta fall..

Risken för andningssvårigheter blir högre vid förvärring av kroniska sjukdomar, konstant känslomässig stress, allergier och till och med fetma. För att hitta den verkliga orsaken till detta tillstånd måste du söka medicinsk hjälp i tid. Övervaka din hälsa och genomgå regelbundna undersökningar.

Gäspning representerar en fysiologisk reaktion i kroppen och försöker kompensera för bristen på syre, som med ett aktivt och tillräckligt djupt andetag tvingas in i blodomloppet och därigenom säkerställer mättnad i hjärnvävnaderna. Känslan av brist på luft kan ha många anledningar som bidrar till dess bildande, och det är att komma ur detta tillstånd som kroppen reagerar med önskan att gäspa.

Sorter av andfåddhet och andra uppgifter om sjukdomen

Dyspné, eller icke-medicinskt språk - andfåddhet, är en sjukdom som åtföljs av en känsla av brist på luft. Vid hjärtproblem börjar andfåddhet under fysisk ansträngning i de tidiga stadierna, och om situationen gradvis försämras utan behandling, även i ett relativt vilotillstånd.

Detta är särskilt tydligt i ett vågrätt läge som tvingar patienten att ständigt sitta.

Mekanisk blockeringAnemiIschemisk sjukdomTraumatisk hjärnskada
Andnödens naturBlandadBlandadDet är svårt att andas in, andas med bubblande ljudBlandad, arytmisk andning
När uppstårNär främmande kroppsblockering uppstårEfter en tid från observationsstartOftast på nattenEfter en tid har gått sedan skadan
Varaktighet, flödeOmedelbar plötslig andfåddhetGradvis långvarig kursI form av attacker som varar från några minuter till flera timmarBeroende på graden av hjärnskada
UtseendeBeroende på svårighetsgraden av andningssvårigheterBlek hud, sprickor i munhörnorna, sprött hår och naglar, torr hudBlåaktiga händer och fötter, kalla vid beröring, möjlig svullnad i buken, ben, svullnad i venerna i nackenKramper och förlamning är möjliga
PlaceraNågraNågraHalvsittande eller med benen nereNågra
SputumÄr frånvarandeÄr frånvarandeStark slemÄr frånvarande
Tillhörande villkorOm en främmande kropp var närvarande i mer än en dag kan inflammation börjaSvårigheter att svälja torr mat, förstoppningHjärtsjukdomarTrauma och medvetslöshet
ÅlderOftast barnNågraÄldre och mellerstaOftast mellersta och unga

Att manifestera attacker av svår andfådd oftast på natten, kan avvikelsen vara en manifestation av hjärtastma. I det här fallet är inandning svår och detta är en indikator på andningsdyspné. En andningsform av andfåddhet är när det tvärtom är svårt att andas ut luft.

Detta händer på grund av förträngning av lumen i små bronkier eller vid förlust av elasticitet i lungvävnaderna. Direkt cerebral dyspnea manifesteras på grund av irritation i andningscentret, vilket kan uppstå på grund av tumörer och blödningar.

Svårigheter eller snabb andning

Beroende på vad andningsfrekvensen är kan det finnas två typer av andfåddhet:

bradypnea - andningsrörelser per minut 12 eller mindre uppstår på grund av skada på hjärnan eller dess membran, när hypoxi fortsätter under lång tid, vilket kan åtföljas av diabetes mellitus och diabetisk koma;

 • takypné - andningen är grund och snabb (mer än 20 andningsrörelser per minut), åtföljd av blodsjukdomar, anemi eller feber.
 • Huvudkriteriet att andfåddhet är patologisk är att den uppträder i en normal situation och lätt belastning när det inte fanns någon tidigare.

  Vad kan orsaka gäspningar eller andfåddhet?

  Fysiologiska orsaker

  1. Ofta gäspningar och brist på luft uppstår när det saknas syre i rummet, det är för täppt. För att bli av med den obehagliga känslan måste du ventilera rummet.
  2. Täta kläder kan också utlösa detta tillstånd. I strävan efter skönhet föredrar många kläder som pressar membranet och bröstet mycket hårt..
  3. Dålig form från en fysisk position. Om en person sällan tränar, leder en stillasittande livsstil, kan han vid minsta ansträngning uppleva det beskrivna obehaget.
  4. Övervikt. Ett ganska vanligt problem som leder till andfåddhet, frekvent gäspning, ganska betydande och frekventa manifestationer av syrebrist. Normalisering av din vikt kommer att lindra obehag.

  Medicinska skäl

  Andfåddhet, brist på luft och gäspningar kan framkalla vissa och ibland mycket allvarliga sjukdomar:

  • Fel i kärlsystemet, vegetativ-vaskulär dystoni. Denna sjukdom är mycket vanlig, bildad mot bakgrund av nervös överbelastning. Det finns en ständig känsla av någon form av ångest, rädsla dyker upp, attacker av okontrollerbar panik uppstår.
  • Anemi. I kroppen finns det en ganska betydande järnbrist. Under utvecklingen av sjukdomen verkar det för patienten att det inte finns tillräckligt med luft hela tiden (även med normal andning), personen börjar gäspa hela tiden, tar långa och djupa andetag.
  • Sjukdomar i lungorna eller bronkierna. Dessa är astma, pleuris, lunginflammation, bronkit, etc. Med en viss kurs av denna eller den andra sjukdomen uppstår ofta en känsla av luftbrist som ett symptom.
  • Andningssjukdomar. Ofta är manifestationen av obehag baserat på det faktum att näsan och luftvägarna är igensatta med slem.
  • Olika hjärtsjukdomar. Om de beskrivna symtomen kombineras med konstant tryck i bröstet, bör du omedelbart kontakta en läkare, eftersom det är möjligt att vi pratar om allvarliga patologier som kräver kirurgisk behandling.
  • Med lungtromboembolism. Rivna blodproppar blockerar ofta artären och får en del av lungan att dö..

  Psykogen

  Här är det absolut nödvändigt att säga om stress, som blir grunden för utvecklingen av många sjukdomar..

  Gäspning under stress betraktas som en okonditionerad reflex. En kapillär kramp bildas, och hjärtat börjar slå flera gånger snabbare, vilket framkallar en adrenalinkick. Detta blir grunden för blodtrycksökningen. Djupa andetag förhindrar hjärnan från destruktiva konsekvenser, det vill säga en viss kompenserande funktion bildas.

  Vad som hotar andfåddhet

  Hypoxi är ett tillstånd av syrebrist i kroppen. Hypoxi bör separeras från sitt speciella fall - hypoxemi. Detta är namnet på bristen på detta ämne i blodet. Hypoxemi leder alltid till hypoxi, men hypoxi åtföljs inte alltid av hypoxemi.

  Bland huvudtyperna av hypoxi bör det noteras:

  • andningsvägar,
  • cirkulations-,
  • anemisk,
  • toxisk,
  • vävnad,
  • omlastning.

  Vid hypoxi orsakad av andningsproblem, sker en viss minskning av mängden O2 som kommer in i blodet från lungorna. Ett tillstånd av andningshypoxi kan uppstå antingen på grund av brist på gas i luften eller på grund av nedsatt lungfunktion. Orsakerna till cirkulationshypoxi är cirkulationsstörningar..

  Anemisk hypoxi uppstår när det saknas blod i kroppen, eller om blodet inte kan utföra sin andningsfunktion. Toxisk hypoxi är ett tillstånd som orsakas av försämrad tillförsel av O2 till vävnader på grund av närvaron av giftiga ämnen i kroppen. Med överbelastningshypoxi kan kroppen inte öka tillförseln av O2 under förhållanden med ökad belastning. Vävnadshypoxi orsakas av organens oförmåga att absorbera syre. Denna situation är till exempel typisk för förgiftning.

  Med hypoxi av en blandad typ kan dess olika sorter observeras samtidigt.

  Först och främst lider ett så viktigt organ som hjärnan av O2-brist. Skyltar som indikerar detta:

  • dåsighet,
  • tråkig smärta i huvudet,
  • långsamt tänkande,
  • yrsel,
  • ofta gäspningar,
  • irritabilitet.

  Allvarlig hypoxi kan leda till så irreversibla konsekvenser som skador på olika organ och neurons död i hjärnan, vilket i sin tur hotar koma, hjärnödem och död..

  Etiologi

  I nästan alla fall orsakas attacker av brist på luft av två förhållanden:

  • hypoxi - medan syrehalten i vävnaderna minskar;
  • hypoxemi - kännetecknas av en minskning av blodets syrenivåer.

  Provokatörer av sådana överträdelser presenteras:

  • hjärtsvaghet - mot denna bakgrund utvecklas trängsel i lungorna;
  • lung- eller andningssvikt - detta utvecklas i sin tur mot bakgrund av kollaps eller inflammation i lungan, skleros i lungvävnaden och tumörskador i detta organ, kramp i bronkierna och andningssvårigheter;
  • anemi och andra blodsjukdomar;
  • hjärtsvikt;
  • hjärtastma;
  • lungemboli;
  • ischemisk hjärtsjukdom;
  • spontan pneumothorax;
  • bronkial astma;
  • intrång av ett främmande föremål i luftvägarna;
  • panikattacker, som kan observeras med neuros eller VSD;
  • vegetativ dystoni;
  • neurit i interkostalnerven, som kan uppstå med herpesförloppet;
  • revbenbrott
  • svår form av bronkit;
  • allergiska reaktioner - det är värt att notera att med allergier fungerar brist på luft som huvudsymptom;
  • lunginflammation;
  • osteokondros - oftast är det brist på luft i cervikal osteokondros;
  • sköldkörtelsjukdomar.

  Bronkialastma är en möjlig orsak till luftbrist

  Mindre farliga orsaker till huvudsymptom är:

  • förekomsten av överskott av kroppsvikt hos en person;
  • otillräcklig fysisk kondition, vilket också kallas detraining. Samtidigt är andfåddhet en helt normal manifestation och utgör inte ett hot mot människors hälsa eller liv;
  • period av födelse av ett barn;
  • dålig ekologi;
  • plötsliga klimatförändringar;
  • under den första menstruationen hos unga flickor - i vissa fall reagerar kvinnokroppen på sådana förändringar i kroppen med en periodisk känsla av brist på luft;
  • samtal medan du äter.

  Brist på luft under sömn eller vila kan orsakas av:

  • påverkan av svår stress;
  • missbruk av dåliga vanor, särskilt rökning av cigaretter strax före sänggåendet;
  • tidigare överförd alltför hög fysisk aktivitet;
  • starka känslomässiga upplevelser som en person upplever just nu.

  Men om ett liknande tillstånd åtföljs av andra kliniska manifestationer, är orsaken troligen dold i en sjukdom som kan hota hälsa och liv..

  Möjliga orsaker till sjukdomen

  Ofta kan en person känna - "Jag kväver, som om en sten i mina lungor." Vid god hälsa bör en sådan situation inte vara i ett normalt vilotillstånd eller vid ljusansträngning. Orsakerna till syrebristen kan vara mycket olika:

   starka känslor och stress;

 • lungsjukdom;
 • sjukdomar i hjärt-kärlsystemet;
 • hypodynami;
 • kompression av väggarna i bröstbenet;
 • fetma;
 • missbruk som rökning och alkoholmissbruk;
 • bråck;
 • plötslig miljöförändring.
 • Trots en så lång lista över möjliga skäl till varför det kan vara svårt att andas, är tensid nästan alltid kärnan i problemet. Om vi ​​betraktar ur fysiologisk synvinkel är detta fettmembranet på alveolernas inre väggar.

  Alveolus är ett vesikulärt hålrum i lungorna och är involverat i andningsakten. Således, om allt är i ordning med det ytaktiva medlet, kommer eventuella sjukdomar i lungorna och andningen att återspeglas på ett minimalt sätt..

  Därför, om vi ser människor i transport, bleka och i ett ljust tillstånd, är det troligtvis allting också i surfaktanten. När en person märker bakom sig själv - "Jag gäspar för ofta", produceras ämnet felaktigt..

  Bakgrund

  Så jag började känna den första känslan av brist på luft som barn.

  Det var en flyktig känsla, eller så fokuserade jag bara inte på det. I skolan gick jag till sportavdelningen (boxning) i tre år, även om jag aldrig gillade det

  Efter skolan gick jag på college och började ett självständigt liv. Vid den tiden kunde jag helt lugnt dricka det starkaste svarta teet, trots att min kropps reaktion på starkt svart te eller kaffe nu skulle vara densamma - brist på luft, hjärtslag.

  En dag förändrades mitt liv dramatiskt - jag bestämde mig för att sluta på college och samtidigt fick jag ett jobb som gjorde att jag kunde åka för att resa. Hon var helt avlägsen, väl betald. Inledningsvis planerade jag inte att resa, men jag erbjöds att bo i Filippinerna i en villa, eftersom det blev kontakt för en längre hyresavgift.

  Ungefär ett år tidigare började jag uppleva problem med tryck - det är alltid mycket högt för mig (160/100 var i genomsnitt låg). Ibland var jag ganska svår att uthärda värmen och en dag svimmade jag nästan direkt på gatan. Det var precis vid "röda korset" när jag åkte dit för att diagnostisera problemet. Där fick jag diagnosen högt blodtryck och VSD, ordinerade piller för att sänka blodtrycket och skickade mig hem. Och jag körde med en känsla av att jag inte kunde andas djupt..

  För att vara ärlig tar jag inte piller och sedan ögonblicket av självständigt liv har jag aldrig tagit ett enda piller för huvudvärk eller för att sänka temperaturen. Det maximala är hostdroppar. Av samma anledning gick jag inte som många människor går med den så kallade "VVD" - antidepressiva medel, lugnande medel. Ja, kanske är detta ett enklare sätt att dölja symtomen, men faktum är att det absolut inte botar. Dessutom tror jag att detta förvärrar problemet kraftigt..

  Så jag åkte till Filippinerna. Ett par månader före resan började jag äta mycket trots att jag själv är ganska tunn. Detta hände mot bakgrund av stress, även om jag verkligen ville åka på en resa och inte kände mig rädd, åtminstone medvetet. Jag rökte inte vid den tiden. Anländer till Filippinerna stod jag inför onormal värme och brist på luftkonditionering i lägenheten. I allmänhet var mina idéer om livet där något annorlunda, men i själva verket var allt inte så dåligt. Med undantag för luftkonditioneringen, förstås.


  "Paradise" hörn i Filippinerna

  Jag flög in med min katt och började få problem. En separat konversation om hur jag flög genom Hong Kong, och där var det karantän och en katt kunde i princip inte transporteras dit. Jag var tvungen att leta efter en tillfällig tillflykt för henne i Moskva. I allmänhet var jag tvungen att flytta till ett annat hus och jag tände cigaretter. Då fick mitt tryck och cigaretter kännas. Men det är inte allt... Det finns en krafttekniker på Filippinerna som heter Lipovitan. Det används främst för att hålla sig vaken under körning, och det är en tuff sak. Det var energidrycken som lade sin effekt till cigaretterna - på grund av brist på luft snurrade mitt huvud så mycket att jag trodde att jag skulle svimma (jag tror alltid det).


  Samma katt som måste lämnas i Moskva ett tag och sedan skickas som en "paket" till Filippinerna

  Det är svårt att förstå vad det var - hyperventilation eller tvärtom brist på syre. En sak var tydlig - det var något ohälsosamt och min kropp tolkade det precis som om jag inte kunde andas djupt. Där, på Filippinerna, fick jag smärta i axlarna och nedanför, även om detta aldrig hade hänt tidigare. Så här blev jag bekant med osteokondros. Jag började aktivt gå till massage, även om det verkar för mig gjorde de bara situationen värre. Kanske blev jag bara förkyld i mina muskler, eftersom jag brukade cykla mycket ofta..

  Så efter händelsen med den energiska "lipovitan", värme och cigaretter började situationen med andfåddhet att återkomma mycket oftare. Jag hade svårt att andas efter kaffe, te och koffeinhaltig dryck. Dessutom saknades luft precis under en suck. Så efter händelsen med samma energiska började min kropp reagera mycket skarpt på alla möjliga "stimuli". Jag kunde börja kvävas även från att dricka cola (det finns koffein).

  Efter den händelsen åkte jag till Thailand och bodde där i två år. Jag arbetade för ett lokalt företag, tjänade tillräckligt med pengar, men problemet med brist på luft följde mig fortfarande. En gång kände jag mig mycket dålig, det kändes yrsel och svaghet. Och naturligtvis var min favoritbrist på luften precis där. Jag vände mig till läkare (thailändska, kom ihåg) på en ganska respekterad betald klinik. Där fick jag veta att problemet är stress och att jag måste koppla av och massera runt axlarna..


  Bli av med stress, säg?

  Tecken på sjukdomen

  Och ändå hjälper neurologiska symtom att skilja hyperventilationssyndrom från en annan sjukdom. Neurosen i luftvägarna, förutom de andningsproblem som är inneboende i denna sjukdom, har symtom som är gemensamma för alla neuroser:

  • störningar i hjärt-kärlsystemet (arytmi, snabb puls, hjärtsmärta);
  • obehagliga symtom från matsmältningssystemet (nedsatt aptit och matsmältning, förstoppning, buksmärta, rapningar, muntorrhet);
  • störningar i nervsystemet kan manifestera sig i huvudvärk, yrsel, svimning;
  • lemskakningar, muskelsmärta;
  • psykologiska symtom (ångest, panikattacker, sömnstörningar, nedsatt prestanda, svaghet, enstaka låg temperatur).

  Och naturligtvis har nervos i luftvägarna de symtom som är inneboende i denna speciella diagnos - en känsla av brist på luft, oförmåga att ta andan helt, andfåddhet, tvångsmässig gäspning och suckning, frekvent torrhosta, neurotisk hicka.

  Huvuddraget med denna sjukdom är periodiska attacker. Oftast uppstår de som ett resultat av en kraftig minskning av koncentrationen av koldioxid i blodet. Paradoxalt nog känner patienten själv motsatsen, som det var, brist på luft. Under attackens gång är patientens andning grunt, ofta, det förvandlas till ett kortvarigt andningsstopp och sedan en serie djupa krampaktiga andetag. Sådana symtom orsakar panik hos en person, och i framtiden är sjukdomen fixerad på grund av det faktum att patienten väntar med skräck på nästa möjliga attacker.

  Hyperventilationssyndrom kan förekomma i två former - akut och kronisk. Den akuta formen liknar en panikattack - det finns en rädsla för döden från kvävning och brist på luft, oförmåga att andas djupt. Den kroniska formen av sjukdomen uppträder inte omedelbart, symtomen växer gradvis, sjukdomen kan pågå under lång tid.

  Andningssjukdomar

  Utseendet på gäspningar med brist på inandad luft kan framkallas av allvarliga störningar i andningsstrukturen. Dessa inkluderar följande sjukdomar:

  1. Astma av bronkial typ.
  2. Tumörprocess i lungorna.
  3. Bronkiektas.
  4. Bronkial infektion.
  5. Lungödem.

  Dessutom påverkar reumatism, brist på rörlighet och övervikt, såväl som psykosomatiska orsaker, andnöd och gäspningar. Detta spektrum av sjukdomar med närvaron av det aktuella draget inkluderar de vanligaste och ofta upptäckta patologiska störningarna..

  Hur bli av?

  Det är omöjligt att bli av med gäspningar, eftersom detta är en normal kroppsreaktion på hyperventilation orsakad av stress, panik, konstant ångest.

  Därför måste du slåss inte med önskan att gäspa, utan med din ångest. Det vill säga att behandla en neurotisk störning. Denna behandling kan dock ta flera år. Därför, om du av någon anledning vill göra gäspningar mindre frekventa, måste du minska nivån på hyperventilation..

  För att göra detta kan du utföra speciella andningsövningar. Eller andas in i en kudde eller papperspåse (i din handflata om attacken inträffade på en allmän plats). Du kan tvätta med kallt vatten. Andas i 4 (andas in - räkna till 4, andas ut - räkna till 4, andas in - räkna till 4...).

  Och viktigast av allt måste du sluta tänka på vad ofta gäspningar säger om din hälsa, ett symptom på vilken sjukdom det är och hur man kan bli av med det. Hon pratar inte om någonting. Bara att du är nervös. Och ju mer du tror att eftersom du gäspar är orsaken en allvarlig sjukdom, ju oftare gäspar du och därför blir du ännu mer nervös, gäspar ännu oftare... Och så vidare oändligt.

  Kategorier

  AllergologAnesteziolog-reanimatologVenerologGastroenterologGematologGenetikGinekologGomeopatDermatologDetsky ginekologDetsky nevrologDetsky urologDetsky hirurgDetsky endokrinologDietologImmunologInfektsionistKardiologKosmetologLogopedLorMammologMeditsinsky yuristNarkologNevropatologNeyrohirurgNefrologNutritsiologOnkologOnkourologOrtoped-travmatologOftalmologPediatrPlastichesky hirurgProktologPsihiatrPsihologPulmonologRevmatologRentgenologSeksolog-AndrologStomatologTerapevtUrologFarmatsevtFitoterapevtFlebologHirurgEndokrinolog

  Orsaker till brist på luft hos vuxna

  Andfåddhet är ett symptom på flera sjukdomar. Dessutom kan sjukdomar som manifesterar sig på detta sätt påverka olika kroppssystem. Om du drar en allmän lista med anledningar till att det är svårt att andas kommer det att innefatta brott i arbetet:

  • lungor;
  • hjärtan;
  • hjärna;
  • hematopoietiskt system.

  Listan ovan är inte begränsad till det drabbade området. Det finns ofta fall där symptomet "inte tillräckligt med luft" framkallas av en allmän försämring av kroppens tillstånd på grund av en skadlig livsstil.

  Lung

  Känslan av otillräcklig syretillförsel har i en stor andel av fallen sitt ursprung i lungsjukdomar. Detta märks särskilt med en ökning av fysisk aktivitet. På grund av ökningen i volymen av utsläpp av koldioxid ger hjärnan ett kommando för mer intensivt arbete med andningsorganen.

  Om den senare inte kan fungera i önskat läge på grund av den befintliga patologin, uppstår dyspné (andfåddhet). I situationer där sjukdomen befinner sig i ett avancerat stadium kanske det inte finns tillräckligt med luft även i frånvaro av ansträngning.

  Lungsjukdomar som orsakar brist på luft kan tillskrivas en av två grupper, nämligen:

  • till omstrukturering.
  • till obstruktiv.

  I det första fallet finns det en begränsning av lungorna i storlek. Alveolerna kan inte fylla helt med syre och expandera. På grund av detta finns det en känsla av ofullständig inandning, och det finns inte tillräckligt med luft.

  Det andra fallet inkluderar sjukdomar som leder till en förträngning av luftvägarna (som bronkialastma). Med en sådan diagnos kräver patienten allvarliga ansträngningar för att andas ut.

  Hjärt

  Störningar i hjärtats normala funktion, både medfödda och förvärvade, påverkar andningsorganens funktion. De viktigaste hjärtorsakerna till andfåddhet hos vuxna är:

  • hjärtsvikt;
  • takykardi;
  • hjärtinfarkt;
  • ischemisk sjukdom;
  • högt blodtryck.

  För alla ovanstående sjukdomar och akuta tillstånd uppstår en liknande kaskad av störningar. Faktum är att blodceller, som rör sig genom kärlen tack vare hjärtats arbete, är inblandade i transporten av syre som kommer in i lungorna. Om patienten har hjärtsvikt eller ischemisk sjukdom (eller andra patologier) kan orgeln inte fungera fullt ut. Som ett resultat ackumuleras vätska i lungorna och störningar i deras arbete.

  Plötsliga tryckstegningar gör att även ett friskt hjärta misslyckas. Det går inte att klara det ökade blodflödet, det tillåter inte heller att transportera allt syre som tillförs.

  Cerebral

  Med tanke på att alla kommandon för kroppens normala funktion ges av hjärnan är det inte förvånande att misslyckanden i dess arbete kan leda till att "det inte finns tillräckligt med luft." Den viktigaste listan över överträdelser inkluderar:

  • den mottagna skadan;
  • drabbats av en stroke
  • växande tumör;
  • encefalit;
  • vegetativ-vaskulär dystoni (VVD).

  De flesta av de listade sjukdomarna är akuta tillstånd. Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen kan andningssvårigheter därför vara så allvarliga att patienten måste anslutas till en ventilator.

  Med vegetativ-vaskulär dystoni märker patienter som regel en känsla av en klump i halsen och snabb andning. Svårigheter att få luft vid inandning är särskilt akut under nervspänningar (upplever chocker, mental stress och andra). Den motsatta effekten av syrebrist i VSD är hyperventilation i lungorna, när andningsrörelser utförs så ofta att halten av koldioxid i kroppen sjunker kritiskt.

  Hematologisk

  Den främsta hematogena orsaken till andfåddhet under andningen är anemi (anemi). På grund av en kränkning av nivån av erytrocyter och hemoglobin kan blodceller inte transportera det inkommande syret helt. Det finns en känsla av ofullständig inandning (du vill ständigt ta ett djupt andetag), kroppen är inte mättad ordentligt. Mot denna bakgrund observeras också följande:

  • huvudvärk;
  • yrsel;
  • koncentrationsförlust
  • försvagning av minnet;
  • försämrad fysisk kondition.

  Andra

  Utöver dessa finns det flera orsaker till att en vuxen inte har tillräckligt med luft när han andas. En av dem är en allvarlig blåmärke eller bröst i bröstet - en skarp smärta som uppstår vid inandning gör att lungorna inte kan fyllas helt. Ett liknande symptom kan också orsakas av:

  • diabetes mellitus;
  • fel sätt att leva (övervikt, låg fysisk aktivitet);
  • kroppens reaktion på ett starkt allergen;
  • brännskador i luftvägarna.